Tulburări specifice de dezvoltare a deprinderilor şcolare

 Acete tulburări, denumite anterior dislexii, disgrafii, discalculii, sunt observate în cursul acumulării cunostinţelor şcolare: scrisul, cititul, calculul matematic şi învăţarea regulilor gramaticale la copii care nu au dobândit niciodată aceste abilităţi sau le dobândesc cu mare dificultate, deşi beneficiază de instrucţia necesară şi de suportul familiei. Dificultăţile se pot manifesta numai în una dintre ariile de abilităţi menţionate sau le pot cuprinde pe toate.

Tulburarea specifică de învăţare a cititului

Este caracterizată prin deficit important al achiziţionării cititului, sub aşteptările vârstei cronologice şi gradului de inteligenţă a copilului, în absenţa unei tulburări senzoriale (vizuale, auditive), a unei tulburări emoţionale, a întârzierii mintale sau a unei cauze externe precum dezavantajele economice sau culturale sau instrucţiei necorespunzătoare. Copiii prezintă afectarea abilităţii de citire orală, de înţelegere a textului citit, de recunoaştere a cuvintelor citite şi de redare orală a textului. Aceşti copii pot prezenta în antecedente tulburări de limbaj şi  au, de obicei, un nivel  al inteligenţei situat între 75-85. De asemenea, pot fi prezente şi dificultăţi motorii de coordonare fină.

Presiunile familiei şi competiţia şcolară pot agrava deficitul şi pot duce la apariţia şi a altor manifestări, precum cele emoţionale sau de comportament iar asocierea unui alt deficit senzorial accentuează această tulburare.

Tulburarea specifică de învăţare a scrisului

Învăţarea scrisului de către copiii care suferă de această tulburare se face sub aşteptările vârstei cronologice şi nivelului lor de inteligenţă, fără să existe o cauză demonstrabilă la nivel senzorial (vizual, auditiv), o tulburare emoţională sau întârziere mintală şi nici dezavantaje economice, culturale sau o instrucţie inadecvată.

Copiii se exprimă în scris cu greşeli de exprimare, gramaticale, de punctuaţie şi de organizare a frazei, grafica este defectuoasă, cu litere prost desenate, greu lizibile, deformate, răsucite, inversate, uneori mixturi de litere mari şi mici, omisiuni de litere, ordonarea incorectă a literelor în cuvânt sau a cuvintelor în frază. Folosirea verbelor şi a pronumelor este defectuoasă, sintaxa simplificată, compunerile lor sunt scurte, sărace în conţinut, fără introducere, cu sfârşit brusc, fără descrierea personajelor sau a acţiunii.

Evaluarea, la fel ca şi în cazul celorlalte tulburări de acest tip, se face prin aplicarea testelor standardizate de apreciere a acurateţii scrisului (formularea corectă a propozitiilor şi frazelor) şi înţelegerii textului. Deficitul interferă semnificativ cu învăţarea celorlalte activităţi şcolare sau activităţi cotidiene care necesită scrisul corect sintatactic şi morfologic.

Tulburarea specifică de învăţare a calculului matematic

Copiii prezintă dificultăţi în achiziţionarea capacităţii de calcul matematic, în învăţarea denumirii numerelor, scrierea lor, înţelegerea conceptelor de adunare şi scădere, inacurateţea calculului, nevoie persistentă de ajutor suplimentar (numărat pe degete etc.), strategii de ajutor (grupare, adunare în loc de înmulţire, numărare etc.), învaţă cu greutate tabla înmulţirii. Capacitatea de calcul matematic, măsurată prin teste standard, este semnificativ mai mică în raport cu vârsta cronologică, gradul de inteligenţă şi educatia copilului.

Acest deficit nu este determinat de o cauză senzorială obiectivabilă (vizuală, auditivă), de o tulburare emoţională sau întârziere mintală şi nici de o cauză externă cum ar fi nivelul socioeconomic sau  instrucţia inadecvată şi interferă semnificativ cu performanţa şcolară sau activităţile cotidiene care necesită aptitudini matematice. Asocierea unui alt deficit senzorial accentuează tulburarea de învăţare a calculului matematic.

Pentru acest grup de tulburări, nu există tratament specific. Copiii pot beneficia de instrucţie individuală, sub îndrumarea familiei şi, în funcţie de dimensiunea deficitului, a unui psihopedagog, defectul dispărând în timp. Numai în formele severe, în care există şi tulburări senzoriale, copiii necesită orientare către şcolile speciale.

Dr Simona Druga

Psihiatru copii si adolescenti